Μητρώο Καταστημάτων διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνίων μέσω VLT

Περιλαμβάνει τα πιστοποιημένα καταστήματα διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) και παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων VLT.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecords/SitePages/Katastimata.aspx
Δημιουργός Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Last Updated Μάιος 25, 2017, 07:29
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 10:08