Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κατά τα πρότυπα AGRO

Παρουσιάζεται το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα AGRO

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el
Δημιουργός Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 11, 2016, 00:01
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 10, 2016, 23:52