ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Παρακολούθηση διαγωνιστικών διαδικασιών του Νοσοκομείου μηνός Οκτωβρίου 2018. Αφορά σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ήτοι συμβασιοποιημένοι διαγωνισμοί, εν εξελίξει διαγωνισμοί και διαγωνισμοί που πρόκειται να προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαρια Καραφερη
Last Updated Νοέμβριος 2, 2018, 06:57
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 06:57