Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου

URL: http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=78

Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου της Οδηγίας INSPIRE από την ΕΥΓΕΠ (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριων)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 26, 2016
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 26, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id1c0580a8-c1a5-4d93-8751-cd1b8883e29c
package id9bca864a-9966-4280-b2cb-641859e1a181
revision idfc07186c-f545-46eb-83e8-0b29ac85de17
stateactive