ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
Last Updated Μάιος 9, 2018, 06:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 9, 2018, 06:12