Κατηγοριοποίηση πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης κατά το έτος 2016

Κατηγοριοποίηση πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης κατά το έτος 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Νοέμβριος 27, 2018, 08:34
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2018, 08:34