Πορεία εκτέλεσης ετήσιου προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μηναία στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου κατανεμημένα σε Έσοδα (ΚΑΕ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ - ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ) και Έξοδα (ΚΑΕ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ - ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παρασχίδου Ζωή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κωνσταντίνος Βαξεβανάκης
Last Updated Δεκέμβριος 2, 2020, 12:44
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2017, 11:07