ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2017-Β

Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2017 και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των προτάσεων του έτους 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 20, 2018, 10:46
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 20, 2018, 10:45