ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2013 - 2015

ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 - 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΖΙΒΑΡΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 23, 2016, 11:21
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 23, 2016, 11:21