Αποφάσεις

URL: https://diavgeia.gov.gr

Αποφάσεις έγκρισης προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 12, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Other (Open)
createdπάνω από 5 έτη πριν
ida218c6bf-0cd2-444f-8d54-269fbbc3aa7e
package id29b63cc7-ecb0-469b-8a6b-de8ceefdc0a8
position1
revision idc3d5b1c6-b72b-4ca2-a245-6ca908f71be9
stateactive