Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 Υπ. Υγείας

Αρχικός Προϋπολογισμός με αναλυτικούς Α.Λ.Ε. Οικονομικού Έτους 2019 Υπ. Υγείας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Last Updated Απρίλιος 10, 2019, 07:55
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 10, 2019, 07:52