Σχέδια Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων για τον ετήσιο προγραμματισμό τακτικών ελέγχων κλπ.

Σχέδια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20, ν.4014/2011 και τον ν. 4512/2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Σεπτέμβριος 7, 2018, 10:13
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2018, 10:10