Σχέδιο Διαχείρισης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Δράμας

Απόφαση ΔΣ για ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων και το εκπονηθέν ΣΔΑΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Last Updated Μάιος 23, 2017, 08:57
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2017, 11:11