ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2014 εως 2017

Παρουσιάζεται το πλήθος των συμβάσεων για τα έτη: 2014 έως 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση οικονομικου
Υπεύθυνος Συντήρησης Β. ΚΑΡΑΛΗ
Last Updated Σεπτέμβριος 5, 2019, 10:37
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 5, 2019, 10:36