ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Last Updated Μάρτιος 29, 2016, 05:04
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2016, 05:00