ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Δημοσιοποίηση πληρωμών ανα δικαιούχο με χρήση προσωπικών κωδικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή url
Δημιουργός Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Last Updated Ιούνιος 19, 2019, 12:30
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2019, 09:16