Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών ΥΠΠΟΑ

Τηλεφωνικός κατάλογος ΥΠΠΟΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Νοέμβριος 20, 2018, 10:26
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 08:28