ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΖΙΒΑΡΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Last Updated Δεκέμβριος 23, 2016, 11:25
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 23, 2016, 11:23