Υπάρχοντες χώροι πρασίνου

Πλατείες και άλση που συντηρούνται απο το Δήμο Μεταμόρφωσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεωργία Μπουλουξή
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 26, 2016, 12:22
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 26, 2016, 12:13