ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες: 1. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2. Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών 3. Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών 4. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών 5. Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 6. Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 7. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 8. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Απόφαση (2016) 6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο
Απόφαση (2017) 7Δ797Λ7-ΒΘ8
Απόφαση (2018) ΨΤΩ27Λ7-Β9Ξ