2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Οι πίνακες της 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016 εγκρίθηκαν με την αριθμ. 40/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΩΥΔ47ΛΞ-ΤΒΨ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Μάιος 24, 2016, 12:19
Δημιουργήθηκε Μάιος 24, 2016, 12:16