Άδειες Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α.

Άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.). ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/ 22.12.2003) σε συνδυασμό με το ν.3852/2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 07:53
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 10:41