Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:"50196"%20and%20unitUid:"76316"%20and%20thematicCategory:"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"%20and%20subject:"ΜΕΤΑΦΟΡ%20ΕΠΙΚΙΝΔΥΝ"&wt=json

From the dataset abstract

Άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006) και ΚΥΑ 146163/2012...

Πηγή : Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 30, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 7 έτη πριν
formatJSON
id46c4d083-670c-4762-95ee-6456a0a6e0d0
package id0cecbf8d-8e79-4482-af1b-7b31eba7d53c
revision id6b746f71-a4fe-42a2-82c4-eb358c94d467
stateactive