Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων

Άδειες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383 Β΄/ 28.03.2006) και ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β΄/08.05.2012) σε συνδυασμό με το ν. 3852/2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 08:20
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 11:02