Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:"50196"%20and%20unitUid:"76316"%20and%20thematicCategory:"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"%20and%20subject:"ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ%20ΜΗ%20ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ"&wt=json

From the dataset abstract

Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και μη επικίνδυνων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/...

Πηγή : Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 30, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Attribution
createdπάνω από 7 έτη πριν
formatJSON
id45ce7102-d28d-49dd-80bd-945d984fabb5
package id2642d45e-d89c-44b8-a664-2a43cccf2bd2
revision id5a0ff969-dd94-454b-bbf8-1cad1184e2c8
stateactive