Άδειες χρήσης νερού πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Σύνολο Δεδομένων Αναρτημένων Αποφάσεων, που αφορούν την άδεια χρήσης νερού πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς επίσης και τις σχετικές τροποποιήσεις,ανανεώσεις τους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Υδάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Last Updated Μάρτιος 31, 2019, 16:28
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 11:18