ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%2F%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%2299221898%22&fq=unitUid:%2272430%22&page=0
Υπεύθυνος Συντήρησης info1@verhospi.gr
Last Updated Φεβρουάριος 18, 2019, 09:38
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 15, 2016, 09:31