Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017

Σύνολο δεδομένων που αφορούν τις Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017 (μικροβιολογικές, οπτικές παράμετροι).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δνση Υδάτων Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Έκδοση 2
Last Updated Μάρτιος 31, 2019, 16:46
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 10:47