Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Αττικής για το έτος 2016

Σύνολο δεδομένων που αφορούν τις Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016 (μικροβιολογικές, οπτικές παράμετροι).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Υδάτων
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Έκδοση 2
Last Updated Απρίλιος 5, 2019, 12:16
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 12:29