Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018

Σύνολα δεδομένων που αφορούν τις Αναλύσεις ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018 (μικροβιολογικές, οπτικές παράμετροι).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Έκδοση 2
Last Updated Απρίλιος 8, 2019, 08:21
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 10:51