Ανοικτά δεδομένα της Δνσης Ανθρ. Δυναμικού Ν.Π._Τμήμα Α_έτος 2017

Δνση Ανθρ. Δυναμικού Ν.Π._Τμήμα Α_Μετατάξεις υπαλλήλων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ._έτος 2017 και υπηρεσιακό συμβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ. έτη 2016 και 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 12:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 28, 2018, 12:19