Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων - Εγγραφα

'Εγγραφα (αποφάσεις καθορισμού τιμών του συστήματος προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων) που αφορούν στο Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δ' Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 6, 2018, 08:35
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 12:00
Custom License CC BY 4.0