ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221872%22
Δημιουργός Τεπελένα Ιωάννα
Υπεύθυνος Συντήρησης Τεπελένα Ιωάννα
Last Updated Ιούλιος 5, 2018, 06:02
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2017, 07:18