Αποφάσεις Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων

Αποφάσεις καθορισμού εργασιών και έργων εξυγίανσης ή/και αποκατάστασης χώρων ή εγκαταστάσεων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα και εκτέλεσης των έργων αυτών σε περίπτωση που ο κάτοχος ή ο παραγωγός των αποβλήτων είναι άγνωστος, μετά από διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου. ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383Β΄/ 28.03.2006), σε συνδυασμό με το ν. 3852/2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 08:58
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 14:07