ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Περιλαμβάνει κωδικοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου του έτους 2014 Το αρχείο και για κάθε απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα : αύξων αριθμός (α/α), αριθμός συνεδρίασης και αριθμός θέματος, αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), ημερομηνία συνεδρίασης, θέμα, πρόγραμμα ή ενέργεια που αναφέρεται ή αφορά, αναφερόμενο/ενδιαφερόμενο μέρος που η απόφαση αφορά

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 20, 2018, 11:18
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 20, 2018, 11:18