Αποφάσεις Εγκατάστασης Μετεωρολογικών Ιστών

Αποφάσεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση μετεωρολογικών - ανεμολογικών ιστών στο πλαίσιο των επιτερεπτων επεμβάσεων σε εκτάσεις που υπάγονται στις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δασαρχείο Τσοτυλίου
Υπεύθυνος Συντήρησης Τουρνάς Ιωσήφ
Last Updated Μάιος 31, 2018, 16:47
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 21, 2016, 06:15