Αποφάσεις Έγκρισης Αμοιβών Κηδεμόνων

Αποφάσεις έγκρισης αμοιβών κηδεμόνων, δαπανών, χρεών και βαρών της κληρονομιάς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276310%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2017, 07:22
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 07:20