Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

Σύνολο Αναρτημένων Αποφάσειων έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΟΤΑ Α΄ Βθμού (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με το αρ. 48 §9 του Ν.4313/2014)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Έκδοση 2
Last Updated Απρίλιος 8, 2019, 09:49
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 07:25