Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2. Ν.4014/2011, άρθρο 4 και άρθρα 5, 6, 7 και 9 Οι Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων ανανεώνονται ανά 10ετία, σύμφωνα με το νόμο ή όποτε κατατεθεί αίτημα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 09:16
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 08:31