Αποφάσεις Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών Επιχειρηματικών Πάρκων

Εγκρίσεις πολεοδομικών μελετών σε περιοχές Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.). Ν.2545/1997, Ν.3982/2011, άρθρο 52, Ν.3852/2010, άρθρο 280 §II.15

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 10:33
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 14:37