ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Περιέχονται οι αποφάσεις ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ Βορείου Αιγαίου, από το Τμήμα Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΣΒΟΣ
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 07:51
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 9, 2017, 11:52