Αποφάσεις επί προσφυγών

Υπουργικές αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων των Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης διοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 9, 2018, 13:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 14:01