Αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με λατομεία

Εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων των Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με λατομεία μαρμάρων και αδρανών υλικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 10:13
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2018, 12:41