Αποφάσεις Καθορισμού Οριακών Οδών [under construction]

Ο καθορισμός της οριακής οδού των ρυμοτομικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί μέχρι 13.03.1983, εφόσον δεν πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό (χρειάζεται π. δ.). Ν.4067/2012 άρθρο 8 §1.γ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 10:40
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 06:38