ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κύρωσεις Πράξεων Εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, μετά από εγκρίσεις Πολεοδομικών Μελετών. Ν.2545/1997, Ν.3982/2011 άρθρο 52, Ν.3852/2010 άρθρο 280 §II.15

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 06:39
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 06:28