Αποφάσεις μίσθωσης λατομείων

Σύνολο Αναρτημένων Αποφάσεων μισθώσεων λατομείων (αρχικές, παρατάσεις, απορρίψεις)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Υπεύθυνος Συντήρησης Χειλάς-Διαμαντόπουλος Νικόλαος
Έκδοση 2
Last Updated Απρίλιος 8, 2019, 09:59
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 07:43