ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έγκρισης παρεκκλίσεων από τους κατά κανόνα ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχή, για λειτουργικούς λόγους των προς χωροθέτηση δραστηριοτήτων. Π.Δ. 06/17.10.1978 (538Δ), Π.Δ. 24/31.05.1985 (270Δ) άρθρο 2, Ν.2503/1997 άρθρο 6 §6

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2017, 07:48
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 07:43