Αποφάσεις περί Διορισμού ή Αντικατάστασης Εκτελεστών

Αποφάσεις περί Διορισμού ή Αντικατάστασης Εκτελεστών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%97%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276310%22&sort=recent
Δημιουργός Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 13, 2017, 07:54
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 07:52