Αποφάσεις Περί Έναρξης Διαδικασίας Μακροχρόνιας Μίσθωσης

Αποφάσεις περί έναρξης διαδικασίας μακροχρόνιας μίσθωσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%22&page=0&fq=organizationUid:%2250196%22&fq=unitUid:%2276310%22
Δημιουργός Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Εμμανουήλ - Χρυσοβαλάντης Μαργωμένος
Last Updated Φεβρουάριος 14, 2017, 07:47
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 07:45