ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225 Β΄/ 05.09.2006)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 14:30
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 14:12